Dữ Liệu - File

Dữ Liệu - File

Phần mềm, tiện ích hỗ trợ việc tạo và quản lý file dữ liệu như sao lưu, phục hồi dữ liệu, mã hóa, đặt mật khẩu file...
 

Đặt mật khẩu cho USB bằng USB Flash Security

Bạn có dữ liệu quan trọng được lưu trong USB để tránh bị sao chép dữ liệu, hoặc phòng trường hợp bị rơi mất usb có chứa thông tin quan trọng...

Wise Folder Hider Pro Full – Ẩn tệp tin bảo vệ thư mục

Wise Folder Hider Pro là phần mềm hoàn hảo để bạn ẩn giấu toàn bộ dữ liệu tập tin, thư mục bất kì bạn muốn trong máy tính PC, Laptop hệ điều...