Chỉnh sửa ảnh online có rất nhiều hiệu ứng rất đẹp như Camera360, Instagram ngay trên máy tính, laptop mà không cần có điện thoại

Phần mềm chỉnh sửa ảnh online còn có thể chụp ảnh webcam online mà không cần phần mềm như youcam, webcammax. Sau khi chụp xong bạn cũng có thể chỉnh sửa những hình này với những hiệu ứng có sẵn của phần mềm và lưu về máy 1 cách dễ dàng