Hướng dẫn bạn viết chữ ngược . Đầu tiên bạn điền chữ muốn viết ngược vào ô 1 , sau đó nhận chữ đã viết ngược ở ô thứ 2. Bạn có thể tools này để làm Status Facebook ngược, status Twitter ngược, status Google +1 ngược,status Zing Me ngược, status Yahoo ngược và còn có thể sử dụng làm tên tài khoản Facebook ngược.

Chữ Muốn Viết Ngược:
Chữ Đã Viết Ngược:

Chú ý: Nhớ click like để chia sẻ cùng bạn bè nhé.