Các phím điều khiển trong GTA 5 PC, Phím gta 5

802

Các phím trong gta 5, cách lái máy bay trong GTA V, cách lái ô tô, tàu ngằm, đổi vũ khí, phím nhảy dù….

phim-tat-gta-v

GTA 5 – Các phím chức năng chung (General)

Pause - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Dừng lại (Pause)
Zoom in the radar / Info on multiplayer game - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Zoom in the radar / Info on multiplayer game
Change the camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Change the camera (Change the camera)
Switching the special ability - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Kích hoạt / chuyển đổi khả năng (Switching the special ability)
Choosing the character - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Chọn nhân vật (Choosing the character)
Change the character to Michael - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Chọn Michael
Change the character to Franklin - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Chọn Franklin
Change the character to Trevor - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Chọn Trevor
Switch from the singleplayer mode to GTA Online - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Chuyển từ singleplayer sang GTA Online
Interaction menu - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Menu tương tác (Dáng đi, tâm trạng, khóa xe cộ…)
Start / Stop recording - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Bắt đầu/kết thúc ghi âm
Start / Stop recording a replay - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Bắt đầu / dừng quay khi chơi lại
Cancel recording - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Huỷ ghi âm
Context action - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Bối cảnh hành động
GTA 5 – Các phím di chuyển
Move - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Di chuyển
Jump - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Nhảy
Sprint - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Chạy nhanh
Enter a vehicle - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Vào xe / lên xe (tàu)
Sneak - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Trốn
Look back - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Nhìn lại

GTA 5 PC – Phím điều khiển chiến đấu

Aiming - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Nhắm bắn
Hide behind cover - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Ẩn náu
Throw a grenade / Detonate a sticky bomb - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Ném lựu đạn / nổ bom
Weak melee attack - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Weak melee attack
Strong melee attack - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Strong melee attack
Dodge in a melee fight - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Dodge in a melee fight
Shoot - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Bắn
Reload the weapon - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Nạp đạn
Change weapon accessories - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Đổi phụ kiện cho vũ khí
Zoom in / zoom out when using the scope / camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Phóng to / thu nhỏ tầm ngắm / camera
Zoom in when using the scope / camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Phóng to tầm ngắm / camera
Zoom out when using the scope / camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Thu nhỏ tầm ngắm / camera

GTA 5 PC – Phím điều khiển vũ khí

Weapons wheel - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Bật bánh xe hiện vũ khí
Change weapons / Previous or next weapon from the current category - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Đổi vũ khí / vũ khí trước / tiếp theo
No weapons - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Không vũ khí
Melee fight - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Cận chiến
Shotgun - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Súng săn
Heavy weapon - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Vũ khí hạng nặng
Special weapon - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Vũ khí đặc biệt
Pistol - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Súng lục
SMG - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Súng tiểu liên
Assault rifle - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Súng trường
Sniper rifle - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Súng bắn tỉa

GTA 5 PC – Phím điều khiển xe cộ

Leave the vehicle - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
bỏ xe
Next weapon - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthroughscroll up
Chọn vũ khí
Next weapon - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Vũ khí tiếp theo
Previous weapon - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Vũ khí trước đó
Look back - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Nhìn lại
Next radio station - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Bật kênh radio khác
Previous radio station - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Kênh radio trước đó
Next song from your own radio - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Chuyển bài trong radio
Previous song from your own radio - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Bài trước đó
Movie camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Di chuyển camera
Tuning the radio - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Điều chỉnh radio
Slow-motion - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Quay chậm
Duck in a car - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Duck in a car
Speed up / slow down the action during stunt jumps - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Speed up / slow down the action during stunt jumps
Speed up the action during stunt jumps - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Tăng tốc trong lúc thực hiện stunt jumps
Slow down the action during stunt jumps - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Giảm tốc trong lúc thực hiện stunt jumps

GTA 5 PC – Phím điều khiển ô tô / xe đạp / thuyền

Accelerate - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Tăng tốc
Brake - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Phanh
1 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughTurn left / right - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Trái / phải
Lean forward - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
ngả về phía trước
Lean back - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
ngả về phía sau
Shooting from a car - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
bắn từ trong xe
Aiming from a car - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
ngắm bắn từ trong xe
Lights - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
ánh sáng
Handbrake - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
phanh tay
Horn - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
còi
Sprint on a bike - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
đạp nước rút
Front brake on a bike - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Phanh trước xe đạp

GTA 5 PC – Phím điều khiển máy bay

Increase throttle - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
tăng ga
Decrease throttle - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
giảm ga
2 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughLeftward / rightward move - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
di chuyển sang trái / phải
Turn the plane left - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
rẽ trái
Turn the plane right - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
rẽ phải
Bring the nose of the plane down - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
đầu máy bay xuống
Bring the nose of the plane up - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
đầu máy bay lên
Shooting from the plane - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
bắn từ trong máy bay
Shooting from the plane - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
bắn từ trong máy bay
Aiming left - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
ngắm bắn trái
Aiming left - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
ngắm bắn phải
Pull out / hide the gear - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
đẩy ra  / ẩn số
Hook switch / Hover mode - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Hook switch /chế độ lượn
Change the planes weapon camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Change the plane’s weapon camera

GTA 5 PC – Phím điều khiển tàu ngầm (Subs)

Increase the subs speed - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Increase the sub’s speed
Decrease the subs speed - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Decrease the sub’s speed
3 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughSharp left / right turn - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Sharp left / right turn
Left turn - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Left turn
Right turn - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Right turn
Move the subs nose forward - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Move the sub’s nose forward
Move the subs nose back - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Move the sub’s nose back
Ascent - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Ascent
Descent - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Descent

Parachute

Controlling the parachute - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Controlling the parachute
Deploy the parachute - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Deploy the parachute
Deploy / abandon the parachute - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Deploy / abandon the parachute
Breaking left - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Breaking left
Breaking left - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Breaking left
Precise parachute controls - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Precise parachute controls
Parachute smoke - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Parachute smoke
GTA %
4 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughUse the phone - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Use the phone
Navigating the phones menu - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Navigating the phone’s menu
5 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughChoose - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Choose
6 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughCancel - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Cancel
Option - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Option
7 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughSpecial option - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Special option
Scrolling - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Scrolling
8 - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and WalkthroughTake a selfie with your phone - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Take a selfie with your phone
Change your facial expression while taking a selfie - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Change your facial expression while taking a selfie
Turn on the grid while using the phones camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Turn on the grid while using the phone’s camera
Control the depth of field while using the phones camera - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Control the depth of field while using the phone’s camera

GTA Online

Write a message to everyone - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Write a message to everyone
Write a message to your team - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Write a message to your team
Press and talk - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Press and talk
Point - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Point
Throw a weapon - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Throw a weapon
Throw ammunition - PC - Controls - Grand Theft Auto V - Game Guide and Walkthrough
Throw ammunition
Loading...