1 vạn bằng bao nhiêu ngàn

21676

Các bạn có biết 1 vạn bằng bao nhiêu ngàn. Khi xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, hay đọc các sách lịch sử, tiền trung quốc, thường nghe nói đến vạn quân, vạn nhân dân tệ vậy 1 vạn bằng bao nhiêu.

1 vạn = 10 ngàn = 10.000

Quảng Cáo..

100 vạn = 1.000.000 ( 1 triệu )

Như vậy lấy ví dụ ngày xưa vua Quang Trung Nguyễn Huệ nước ta đã đập tan 20 vạn quân xâm lược nhà Thanh ( 20 vạn bằng 400.000 quân quả là con số lớn phải không)

Loading...