1 dặm bằng bao nhiêu km, m ?

1378

1 dặm, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm bằng bao nhiêu km, mét, dặm Anh, dặm Trung Quốc, Khi xem phim cổ trang trung quốc ta thường nghe thấy dặm đường vậy dặm là bao nhiêu km, 1dặm Anh chuẩn quốc tế là bao nhiêu KM

1-dam-bang-km

Quảng Cáo..

Ở Việt Nam thì đa số sử dụng đơn vị đo cây số(km) để tính khoảng cách,
1 dặm = 1 609,344 mét =~ 1,609 km –> Theo chuẩn quốc tế, dặm Anh
1 dặm Trung Quốc thì = 500 m

10 dặm Anh = 16,09 KM
100 dặm Anh = 160,934 KM
1000 dặm Anh = 1609,344 KM

10 Dặm Trung Quốc = 5000m = 5 KM
100 Dặm Trung Quốc = 50.000m = 50 KM
1000 Dặm Trung Quốc = 500 KM

Loading...