1 Feet bằng bao nhiêu mét, cm, mm, inch ?

1953

Feet hay foot ký hiệu ft là 1 đơn vị đo chiều dài được sử dụng phổ biến ở một số nước như Mỹ và Anh , tuy nhiên ở Việt Nam thì ít khi được sử dụng.

Năm 1959, thỏa thuận quốc tế về thước và pao (giữa Hoa Kỳ và các nước thuộc Khối thịnh vượng chung) đã xác định một thước chính xác là 0.9144 mét, rồi lần lượt xác định foot chính xác là 0,3048 mét (304,8 mm).

1 feet = 1 foot = 0,3048 m = 304,8 mm = 30.48 cm = 12 inch
bảng chuyển đổi feet ra mét
0-1-feet-to-meters

Loading...