1 Gallon bằng bao nhiêu lít ?

1485

Gallon hay galông  1 trong những đơn vị được dùng để đo lường cả chất khô và chất lỏng thường sử dụng ở Anh và Mỹ. Trước năm 1824, vì hệ thống đo lường của Mỹ xuất phát từ Anh, nên 2 hệ thống giống như nhau

1-gallon-bang-bao-nhieu-lit

Quảng Cáo..

1 gallon = 3.78541178 Lít 

1 lít= 0.264172052 gallon

Loading...