1 Hải Lý bằng bao nhiêu Km, mét ?

1822

1 Hải Lý bằng bao nhiêu Km, mét chính xác nhất

hai-ly-bang-bao-nhieu-km

Quảng Cáo..

Hải Lý (ký hiệu M, NM hoặc dặm biển) là đơn vị đo chiều dài được sử dụng trong ngành hàng hải. Nó còn được gọi là dặm biển

1 Hải Lý = 1,852 Km = 1852m = 40000 km / (360 × 60)
Cách tính của Hải Lý

Loading...