1 KM2 bằng bao nhiêu m2 cm2 mm2 hecta ?

1794

1 Km vuông bằng bao nhiêu mét vuông, centimet vuông, milimet vuông, 1 KM2 bằng bao nhiêu m2 cm2 mm2 ha chính xác nhất

kilomet-vuong
Km2 là đơn vị đo diện tích thường được dùng để đo diện tích 1 khu vực, 1 tỉnh thành phố, hay cả 1 đất nước.

Quảng Cáo..

1 km² = 1 000 000 m² (1 triệu mét vuông)

1 km² = 100ha 

1 km² = 10.000.000.000 cm2 (10 tỷ centimet vuông)

1 km² = 1000.000.000.000 mm2 (1 nghìn tỷ mili mét vuông)

Loading...