1 Lượng vàng, 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ, phân vàng ?

4446

1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng, 1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ vàng , 1 phân vàng, 1 ly vàng, 1 cây vàng bằng bao nhiêu tiền

1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng = 37.5gram
1 chỉ bằng = 10 phân vàng
1 phân bằng = 10 ly

Quảng Cáo..

1luong-vang

Loading...