1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ ? 1 cây vàng bao nhiêu chỉ ?

1650

1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ, 1 cây vàng bao nhiêu chỉ, một lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ 1 lượng vàng bao nhiêu tiền

1-luong-vang

Quảng Cáo..

Vàng thường được đo khối lượng bằng đơn vị Lượng, Cây, Chỉ, Phân

1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng  

1 chỉ = 10 phân

1 lượng vàng nặng 37.5 gram
Tuy nhiên trên thế giới thì vàng thường được tính theo đơn vị ounce = 31.103476 gram

Loading...