1 năm 1 ngày 1 tháng có bao nhiêu giây, phút ?

727

1 năm 1 ngày 1 tháng có bao nhiêu giây, phút, 100 năm có bao nhiêu giây một đời người sống bao nhiêu giây, phút !

time

Quảng Cáo..

Cách tính toán rất đơn giản 1h có 60p 1 p có 60s các bạn x vào là ra :

1 ngày =  1440 phút = 86400 giây
1 tháng = 43.200 phút = 2,592.000 giây
1 năm = 525.600 phút = 31,536.000 giây

100 năm cũng chỉ có 3.153.600.000 giây

Tức là cuộc đời của bạn kéo dài chỉ khoảng 3 tỷ giây.
Đừng để lãng phí thời gian nhé !

Loading...