1 số nước bao nhiêu tiền ? giá nước sinh hoạt, kinh doanh mới nhất ?

9006

Giá 1 số nước là bao nhiêu tiền ? giá nước sinh hoạt, giá nước dành cho kinh doanh sản xuất là bao nhiêu tiền. 1 mét khối nước là bao nhiêu nghìn ?

dong-ho-nuoc
Giá nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là : 5.973* đồng/m3 (đối với 10m3 đầu tiên).

  • Từ 10 – 20m3 sẽ là 7.052* đồng/m3.
  • Từ 20 – 30m3 là 8.669* đồng/m3.
  • Từ 30m3 trở lên, mức giá sẽ là 15.929* đồng/m3.
Quảng Cáo..

Mức giá đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng là 9.955* đồng/m3.

Đơn vị sản xuất vật chất là 11.615* đồng/m3.

Đơn vị kinh doanh ngành dịch vụ là 22.068* đồng/m3

Loading...