1 tấn, tạ, yến bằng bao nhiêu kg ?

13150

một tấn bằng bao nhiêu kg, 1 tạ 1 yến bằng bao nhiêu kilogam, 1 tấn bằng bao nhiệu tạ, 1 tấn bằng nhiêu yến . Tấn tạ yến là đơn vị dùng để đo lường khối lượng rất quen thuộc trong cuộc sống.

1-tan
1 tấn = 1000 kg = 10 tạ = 100 yến
1 tạ = 100 kg = 0.1 tấn = 10 yến
1 yến = 10 kg = 0.01 tấn = 0.1 tạ
Vậy đơn vị từ cao đến thấp sẽ như sau: Tấn => tạ => yến => kg => hg => dag => g => dg => cg => mg

Loading...