1 Tỷ Euro bằng bao tiền Việt Nam VNĐ ?

2038

1 Tỷ Euro bằng bao nhiêu tiền Việt Nam VNĐ ?, tỷ giá tiền Euro, 1 tỷ euro nhiều như thế nào ?

1-ty-euros

Quảng Cáo..

Euro (ký hiệu tiền tệ quốc tế: “EUR”) là tiền tệ chung của 12 nước thuộc Liên minh châu Âu. Tiền giấy và tiền kim loại Euro bắt đầu được lưu hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 tuy rằng loại tiền tệ này đã được đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1999. ( Tỷ giá tính vào ngày 07/09/2016 )

1 Euro = 24,800 VNĐ ( 24 nghìn 800 đồng )

1 tỷ Euro = 24,829,570,895,522 VNĐ ( 24 nghìn 829 tỷ 570 triệu 895 nghìn 522 đồng )

Loading...