Cách tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh hình trụ

266

Công thức tính thể tích hình trụ, diện tích xung quanh hình trụ, tính diện tích toàn phần hình trụ tròn, diện tích toàn phần hình trụ toán học

Hình trụ tròn là hình trụ có 2 đáy là hình tròn. Hình trụ tròn có 2 đáy là hình tròn bằng nhau và song song với nhau. Nếu bạn suy luận 1 chút cũng có thể dựa vào diện tích hình tròn và chu vi hình tròn để suy ra các công thức tính thể tích hình tròn, diện tích xung quanh cũng như diện tích toàn phần của hình trụ dễ dàng.

Quảng Cáo..

hinh-tru-tronh là chiều cao, r là bán kính

1. Tính thể tích hình trụ, tất cả những gì bạn cần phải làm là tìm ra chiều cao (h) và bán kính (r) của nó, sau đó thay vào công thức : V = hπr2. ( bằng diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao )

2. Tính diện tích xung quanh hình trụ: Bằng chu vi hình tròn đáy nhân với chiều cao

A = πr2.

3. Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ: bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của 2 đáy

dien-tich-toan-phan-hinh-tru

Loading...