Công thức tính diện tích tam giác vuông, cân, đều , thường

1514

Dưới đây là các công thức tính diện tích tam giác vuông, cân, đều, thường khi biết 2 cạnh góc vuông khiết biết 3 cạnh
1. Công thức tính tam giác thường

Diện tích tam giác bằng 1 phần 2 tích của chiều cao hạ từ định với độ dài cạnh đối diện của đỉnh đó

Quảng Cáo..

S(ABC) = 1/2*a*h

Với a là chiều dài cạnh đáy ở hình phía dưới là cạnh BC
h là chiều cao hạ từ đỉnh xuống cạnh đáy, ở hình dưới là AH

Thông thường chúng ta sẽ có 2 trường hợp là chiều cao nằm phía trong của tam giác giống như trường hợp sau:

S(ABC) = 1/2*BC*AH =1/2*6*7 =21 cm²

tinh-dien-tich-tam-giac-1

Ngoài ra với tam giác với chiều ca hạ xuống cạnh đáy nằm ngoài chúng ta cũng tính tương tự

S(B) = 1/2 * 4 * 7 = 14 cm²

 

tinh-dien-tich-tam-giac-2

tinh-dien-tich-tam-giac-3

2. Tính diện tích tam giác vuông

Cũng có thể áp dụng công thức tính diện tích thường cho diễn tích tam giác vuông chiều cao chính là 1 trong 2 cạnh góc vuông và cạnh đáy là cạnh còn lại. Khi đó chúng ta sẽ có

S(ABC) = 1/2* AB * BC = 1/2 * 6 * 8 =24 cm²

tinh-dien-tich-tam-giac-4

3. Diện tích tam giác khi biết 3 cạnh a b c

Nếu bạn muốn tính diện tích tam giác khi biết độ dài của 3 cạnh thì chúng ta sẽ sử dụng công thức Heron đã được chứng mình:

cong-thuc-tinh-dien-tich-tam-giac-5

Với p = (a +b +c)/2

Hay chúng ta cũng có thể biết lại bằng công thức

cong-thuc-tinh-dien-tich-tam-giac-6

a, b, c lần lượt là độ dài của 3 cạnh tam giác

4. Tính diện tích tam giác theo sin

Diện tích tam giác bằng 1 phần 2 tích của 2 cạnh kề nhân với sin của góc được tạo bởi 2 cạnh đó

tinh-dien-tich-tam-giac-7

Với những bài toán chưa cho đủ các thông số các bạn cần phải tìm những thông số để đưa về những công thức trên đây để tính dịch tích tam giác nhé. Ngoài ra có một số công thức khác nữa

5. Diện tích tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau, vì thế chúng ta có thể dễ dàng áp dụng định lý Heron để suy ra

dien-tich-tam-giac-deu

Với a là độ dài cạnh của tam giác đều

Loading...