Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày? vào thứ mấy

518

Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 được nghỉ mấy ngày? giỗ tổ Hùng Vương 2017 vào thứ mấy, bao nhiêu dương lịch.

Dịp Giổ Tổ Hùng Vương năm nay công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất, đúng thứ 5 ngày 10/3 âm lịch tức 1 ngày 6/4 dương lịch ( không liền kề với ngày nghỉ cuối tuần. Do vậy không nghỉ gộp thành nhiều ngày. )

Quảng Cáo..

Năm 2017, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào thứ 5 tức ngày 6/4 dương lịch ngày 10/3 âm lịch

gio-to-hung-vuong

 

Loading...