Lịch 2018 30 tết, mùng 1 tết 2018 âm lịch là ngày nào ?

804

Lịch 2018 Ngày 30 tết, mùng 1 tết 2018 âm lịch, dương lịch là ngày nào ? năm 2018 là năm con gì ? Tết 2018 vào ngày mấy dương lịch?

Tết năm 2018 Mậu Tuất ( là năm con chó ) âm lịch sẽ kéo dài hơn so với năm 2017 vì 2017 là năm nhuận có thêm 1 tháng 6 âm nữa.

Quảng Cáo..

lichnghitet2018

Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 âm lịch sẽ là ngày 16/2/2018 dương lịch và vào ngày thứ 6 của tuần. Ngày 30 tết tức là ngày 15/2/2018 dương lịch.

Loading...