Một Đô La Mỹ, 100, 1000 USD Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam VNĐ

2337

1 Đô La Mỹ, 50USD, 100 USD, 1000 USD, 1 triệu USD,1 tỷ USD, Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam VNĐ , tỷ giá USD và VNĐ mới nhất.

ty-gia-usd

Quảng Cáo..

USD là tiền đô la Mỹ có tên giao dịch tiếng anh là US Dollar là một trong những đồng tiền phổ biến nhất trên thế giới. Ký hiệu là $

STT Mệnh Giá Tiền Dollar – US Giá Trị Tiền Việt Nam – VNĐ
1 1 USD 22,865   VNĐ
2 5 USD 114,325 VNĐ
3 10 USD 228,650 VNĐ
4 100 USD 2,286,500 VNĐ
5 1000 USD 22,865,000 VNĐ
6 1 Triệu USD 22 tỷ 865 Triệu 
7 1 Tỷ USD ~ 22 nghìn tỷ VNĐ
Loading...