Chia sẻ Product Key cài đặt Windows 8, 8.1, 10

346

Chia sẻ Key win 8, share key win 10, xin key product key win 8, 10. Key cài đặt win 8,10 pro chuẩn. Nếu bạn đang muốn cài đặt lại Win thì list key cài đặt dưới đây rất hữu ích cho bạn

  • Windows 10 Pro:
  • Windows 10 Enterprise:
  • Windows 8.1 standard/non-Pro edition:
  • Windows 8.1 Pro:
  • Windows 8 Pro with Media Center:
  • Windows 8 standard/non-Pro edition:
  • Windows 8 Pro:
  • Windows 8 Pro with Media Center:
Quảng Cáo..

Lưu ý: Tất cả đều là key cài đặt, sử dụng trong quá trình cài đặt chứ không phải là key bản quyền, key để active hay active by phone.

Loading...