Tải về RenameFile 1.1- phần mềm đổi tên thư mục hàng loạt cho máy tính

235

Download phần mềm thay đổi tên file, thư mục hàng loạt miễn phí – RenameFile 1.1, cách thay đổi nhiều file cùng 1 thư mục

Ngoài cách đổi tên file hàng loạt bằng chức năng có sẵn trong Window, mà mình đã giới thiệu thì cách đổi tên file bằng phần mềm nhỏ gọn sau sẽ có nhiều chức năng hay hơn rất nhiều.

Quảng Cáo..

Phần mềm có tên RenameFile 1.1 của tác giả Phan Hoàng Nhân (1 mem bên vnz) có giao diện tiếng Việt rất dễ sử dụng, chạy ngay không cần cài đặt. Nếu không chạy được các bạn cần cài Framework 2.0

Tải về Phần mềm RenameFile 1.1:

Phần mềm RenameFile 1.1

rename1

Đầu tiên nhấn nút Chọn đường dẫn để lựa chọn đường dẫn đến thư mục có các file muốn thay đổi tên. Tab đầu tiên chứa các chức năng cơ bản như đổi chữ thường thành chữ hoa, loại bỏ khoảng cách. Nhấn Xem thử trước để xem kết quả sau khi đổi tên.

rename2

Tab thứ 2 là Rename nâng cao chứa các tuỳ chọn thay thế 1 cụm từ trong tên file bằng 1 cụm từ khác, cắt bỏ số kí tự được định sẵn, thêm 1 cụm từ nào đó

rename3

Tab cuối gồm các chức năng khác như Xoá chi tiết, Copy tên file vào title, đánh số thứ tự hàng loạt.

rename4

Sau khi lựa chọn 1 trong số các tuỳ chọn thay đổi tên file, bạn hãy nhấn vào nút Rename có màu xanh lá cây để các tác động được thực hiện ngay lập tức.

 

Loading...