Microsoft .NET Framework 4.0 Offline

448

Microsoft .Net Framework là một nền tảng lập trình và cũng là một nền tảng thực thi ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán.

Download Microsoft .Net Framework 4.0 Offline

  • Dung lượng: MB
  • Version: 4.0
  • Sử dụng: Miễn Phí
  • Ngày cập nhật: 07/06/2016
  • Yêu cầu: Windows Xp, 7, 8, 8.1, 10
  • Phát Hành : Microsoft

DOWNLOAD

Quảng Cáo..

dotnetframework

.NET Framework quản lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .NET Framework do đó người dùng cần phải cài .NET Framework để có thể chạy các chương trình được viết trên nền .NET.

Loading...