Revo Uninstaller Pro 3.1.6 – Gỡ bỏ phần mềm một cách triệt để

535

Revo Uninstaller Pro là phần mềm gỡ bỏ ứng dụng tốt nhất cho máy tính. Được trang bị các công cụ có thể phân tích các dữ liệu có liên quan tới ứng dụng trước khi hoàn toàn gỡ bỏ chương trình đó, sau khi bạn gỡ bỏ một phần mềm thì Revo Uninstaller sẽ tiếp tục quét, tìm kiếm và xóa tất cả các dữ liệu, thông tin thư mục còn lại của phần mềm. Giúp hệ thống sạch sẽ hơn.
RevoUninstaller-Pro

Download Revo Uninstaller Pro – Gỡ bỏ phần mêm một cách triệt để

  • Dung lượng: 10 MB
  • Version: 3.1.6
  • Sử dụng: Trial
  • Ngày cập nhật: 03/06/2016
  • Yêu cầu: Windows XP,Vista,7,8,10
  • Phát Hành : VS Revo Groupd

DOWNLOAD

Tính năng của Revo Uninstaller Pro 3.1.6

Quảng Cáo..

Gỡ bỏ chương trình dễ dàng
Xóa dữ liệu rác sau khi gỡ bỏ cài đặt thường xuyên
Tránh các lỗi trong quá trình cài đặt
Không gặp các vấn đề về cập nhật
Đạt được trải nghiệm và kết quả gỡ bỏ cài đặt

Loading...