Câu lệnh chat hay dùng trong Skype

781

Skype có rất nhiều câu lệnh ẩn hữu ích những câu lệnh được sử dụng trong việc chat, chát nhóm, giúp chúng ta thao tác nhanh một vài hành động nào đó chỉ với câu lệnh đơn giản. Bài viết này Taive.vip sẽ chia sẻ một số câu lệnh trong skyper thường dùng.

lenh-trong-skype

Quảng Cáo..

Để xem tất cả các câu lệnh  /help rồi nhấn enter trong Skype

/me [Nội dung chat] : Tên bạn sẽ hiển thị cùng nội dung chat, đồng thời sẽ như là một thông báo của skype

/Topic [ Nội dung chat]: đổi tên nhóm của bạn đang vào.

/Add [tên skype]: thêm 1 người dùng vào cuộc trò chuyện.

/alertson [ Nội dung chat]: đây là câu lệnh cho phép tạo âm báo khi bạn chat đến từ này, bất cứ ai chat đên từ được quy định sẽ có âm báo.

/leave : Rời ngay lập tức khỏi nhóm chat.

/kick [ tên skype]: kích một thành viên ra khỏi nhóm.

/get uri: tạo một liên kết để mời người khác tham gia theo đường link này.

/golive token: bắt đầu ngay tính năng chat nhóm bằng voice mà không cần phải chấp thuận từng thành viên trong nhóm

/invite [tên skype]: mời một ai đó tham gia nhóm chat.

/Showmembers: hiển thị số thành viên đang có trong nhóm chat.

Trên đây là vài câu lệnh đơn giản mà các bạn có thể tham khảo khi sử dụng Skype

Loading...