Cách ngắt trang trong word 2003 2007 2010 2013

796

Cách ngắt trang trong word (Page break) là cách để ngắt trang hiện tại để xuống 1 trang hoàn toàn mới mà không cần phải viết hết trang hoặc ấn enter nhiều lần để xuống dòng

Ngắt trang trong word 2007 2010 2013

Đầu tiên để ngắt 1 trang nào bạn để con trỏ vào vị trí muốn bắt đầu trang mới. Trong tab Insert bạn nhấn vào nút Page Break

Quảng Cáo..

ngat-trang-trong-word

Ngắt trang trong word 2003

Bạn vào tab Insert chọn Break…

ngat-trang-trong-word-2003

tiếp theo sẽ chọn Page break sau đó nhấn Ok để ngắt trang

ngat-trang-trong-word-2003-2

 

Loading...