Cách sửa lỗi D3DX9_43.DLL is missing from your computer chơi game

1794

Cách fix lỗi The program can’t start because d3dx9_43.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.
Bài viết này sẽ giúp các bạn sửa lỗi The program can’t start because d3dx9_43.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem Lỗi này thường xuất hiện mỗi khi bạn mở game như Pes chẳng hạnd3dx9_43-loi

Download File bên dưới về :
DOWNLOAD

Quảng Cáo..

Sau khi download về các bạn chạy file .exe vừa tải về, chọn Next, Finish và vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

Chú ý : Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề các bạn download file D3DX9_43.DLL rồi copy vào dường dẫn

C:\Windows\System32\

Chúc bạn thành công !!!

Loading...