Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel 2003 2007 2010 2013

1227

Không giống như word bạn có thể sử dụng phím tắt Shift + F3 . Excel hỗ trợ người dùng những hàm xử lý đổi chữ thường thành chữ hoa.Hãy làm theo hướng dẫn ở bài viết này

Trong Excel chỉ hỗ trợ 3 hàm để thực hiện việc chuyển đổi chữ là:
PROPER: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ
UPPER: Viết hoa tất cả các chữ
LOWER : Chuyển chữ hoa thành chữ thường

Quảng Cáo..

Ví dụ như sau:
=UPPER(“thủ thuật word hay tại taive.vip”) = THỦ THUẬT WORD HAY TẠI TAIVE.VIP
=PROPER(“thủ thuật word hay tại taive.vip”) = Thủ Thuật Word Hay Tại Taive.vip
=LOWER(“THỦ THUẬT WORD HAY TẠI TAIVE.VIP”) = thủ thuật word hay tại taive.vip

Tùy từng trường hợp bạn có thể sử dụng hàm khác nhau

Ví dụ trực quan như sau chữ Tên đang là chữ thường muốn đổi thành viết hoa TÊN
Nhập công thức tại ô M9
hamupper
ta được kết quả chữ TÊN sau đó kéo thả chuột để được kết quả cho các ô còn lại
ham-excel2

 

Loading...