Hướng dẫn cách hiện cửa sổ gương trên Windows 7/8/10

317

Hiện tượng khi bạn chỉ con trỏ chuột vào biểu tượng icon của chương trình nào đó trên taskbar, đó là do máy tính của bạn đã tắt hiệu ứng gương.

1-1-1

Quảng Cáo..

 

Dưới đây là cách
Đầu tiên hãy phải chuột vào biểu tượng computer, chọn properties>Advanced system settings>Advanced, Tại khung Perfomance hãy chọn “Settings“, tab visual Effects, sau đó hãy tích dấu vào ô ” Enable desktop composition>apply>OK.

setting-windows

Và kết quả:

12

Loading...