Hướng dẫn dọn dẹp file tạm trên máy tính

376

Cách này thì ko mới mẻ gì đối với các bạn chuyên nghiệp, nhưng những bạn mới dùng máy tính thì cũng nên biết qua
* Phần mềm khi được đóng gói lại với file ****.exe , thì trong file exe này có nhiều file tự chạy nữa trong nó.
Vì vậy khi ta chạy file ***.exe để cài phần mềm kể cả cài windows thì trong quá trình cài đặt windows nó có 1 vài folder chứa các file tạm
Cụ thể là những đường dẫn sau đây
1/ C\User\tên người dùng máy\ Appdata\local\temp ( mở folder temp này dọn rác cho sạch, folder này là nơi chứa rác và nơi mà malwaer thường trú ẩn)
2/ C\windows\temp (mở folder này dọn rác)
3/ C\windows\SoftwareDistribution\download (mở folder này dọn rác)
4/ C\windows\installer (mở folder dọn sạch các file ***.msi còn ~ cái khác thì mình chưa khám phá nên các bạn để yên đừng dọn, tùy máy soft nhiều hay ít dung lượng giảm đáng kể) “cho hiện file ẩn bằng cách mở explorer =>view => option =>view => xóa dấu tích ở ô : hide protected operating system files , apply, ok để thấy được folder installer
5/ gõ run>> %temp% >>> xóa hết những gì trong đó nếu xóa được
6/gõ run>> prefetch>> xóa…done :3

Chúc các bạn thành công!!!!

Loading...