Cách viết gõ công thức Toán trên Facebook

653

Hướng dẫn cách viết công thức Toán trên Facebook không bị lỗi, cách gõ công thức Toán học nâng cao trên status Facebook, comment facebook đơn giản nhất

Cách soạn các kí tự toán học đơn giản trên facebook

Các kí hiệu quan hệ, so sánh

Quảng Cáo..

= < > ≤  ≥  ≠  ≍ ≭ ≉  ≡  ≢ ≮  ≯  ≰  ≱  ⊂  ⊃  ⊄  ⊅ ⊆ ⊇  ⊈ ⊉  ∈ ∉
≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≬ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹

Các kí hiệu phép toán

+ – ± ∓ ÷  ×  ∏ ∐ ∑ √ ∛ ∜ ∫ ∬ ∮ ∯ ∭ ∰ ∧∨ ∩ ⋃⊗

Các chữ cái Hy Lạp

π, α, β , γ , δ , ε ,∂ , ⋋, ω, ζ , μ, Δ , Ω , ∇ ℏ

Mũ và chỉ số

X ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁽ ⁾ ⁿ ⁱ

X ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎

Các ký hiệu mũi tên

← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟

↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿

⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟

⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪

Các kí hiệu khác

∀ , ∃ , ∄ , ∅, ∠ ∡ ∢, ⊥ , ⋮ , ∞ ∈ ∉∻ ∼ ∽ ∾ ∿

ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔ ℕ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟

ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯ ℰ ℱ ⌘

Cách soạn thảo biểu thức, công thức toán học phức tạp trên facebook

Đây là cách sử dụng addon Chrome, để biên dịch các mã toán học thành công thức hiển thị. Chỉ những người cài tiện ích này mới thấy được công thức toán mà bạn đăng, Vì vậy với cách này các bạn có thể trao đổi với những bạn trong fanpages sử dụng Addon này

Cài Addon biên dịch biểu thức toán cho Chrome tại đây:
https://chrome.google.com/webstore/detail/mjoiebfafeepldeeecpceociolnfkelp?hl=vi

Click thêm vào Chrome

chen-cong-thuc-toan-hoc-3

Sau đó các bạn có thể đăng status facebook , comment facebook sau đó nhấn F5 bạn sẽ thấy công thức

chen-cong-thuc-toan-hoc-4

Ví dụ bạn gõ :Tính tích phân: $$ I=\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}dx $$ sẽ được như hình ở trên

Cách lấy mã LaTeX của biểu thức toán học bất kỳ 

chen-cong-thuc-toan-hoc-5

Click vào biểu tượng x2 trên thanh công cụ của chrome, bạn sẽ có một khung soạn thảo LaTeX. Ở đây, bạn sẽ chọn các kí hiệu, công thức toán học mà bạn cần. Chương trình sẽ sinh tạo mã LaTeX cho bạn.

chen-cong-thuc-toan-hoc-6

Bạn copy mã này rồi paste vào status hoặc comment Facebook, bao quanh cặp dấu $ phía đầu và phía cuối biểu thức $  sau đó nhấn f5 lại facebook bạn sẽ được công thức toán. 

Ví dụ $ x = x_0 + v_0x + \frac{1}{2}at^2 $

chen-cong-thuc-toan-hoc-7

Chúc các bạn thành công !

 

Loading...