File host facebook 6/2016 khi bị chặn mới nhất

1021

File host vào facebook mới nhất hướng dẫn cách sửa file host để vào facebook đơn giản nhất, để vào fb khi bị chặn bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây của Taive.vip
Dưới đây là 2 file host vào facebook mới nhất

173.252.110.27 facebook.com
173.252.112.23 www.facebook.com
173.252.112.23 login.facebook.com
69.171.242.27 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.100.27 apps.facebook.com

Quảng Cáo..

hoặc

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Download file host về máy tại đây

Hướng dẫn cách chỉnh sửa file host

Bước 1: Để mở được file host bạn truy cập vào đường dẫn: C:\Windows\System32\Drivers\etc
hoặc mở nhanh bằng cách sử dụng tổ hợp phím Windows + R sau đó nhập C:\Windows\System32\Drivers\etc file-host-facebook

Xem thêm : Cách vào facebook bị chặn 

Bước 2 : Cấp quyền cho phép bạn thay đổi và thêm dãy ip vào file host
Bạn chọn chuột phải vào file Host chọn Properties chọn vào tab Security và thực hiện theo thiết lập từng bước như hình dưới đây

file-host-facebook-2

file-host-facebook-3

Bước 3 : Sau khi đã thực hiện xong cấp quyền sửa file host, bạn tiếp tục chọn chuột phải vào file Host và chon Open With.. >>> Notepadfile-host-facebook-4

Sau đó tiến hành copy các dãy host vào facebook ở trên đầu bài viết  ( chỉ chọn 1 trong 2 dãy thôi nhé ) và paste vào file hostfile-host-facebook-5Sau đó Save lại

Loading...