Có những giai điệu Audition khi cất lên là ký ức tuổi thơ lại ùa về. Bao nhiêu kỉ niệm tinh nghịch thời học sinh như một dấu ấn khó phai.
00:05 Aloha – Cool (101 bpm)
04:33 All For You – Cool (100 bpm)
08:47 Already Now – Cool (100 bpm)
12:04 Small Waiting – Cool (81 bpm)
16:15 S.O.S Kor Ver. – Shyne (76 bpm)
24:06 Tuyết Yêu Thương – Young Uno (125 bpm)
28:23 Up & Down – Diva (178 bpm)
31:57 Please Tell My Why? – Free Style (80 bpm)
36:37 Đồng Thoại – Quang Lương 136 bpm)
40:42 Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Kỷ Niệm – Thu Thủy & Lương Bằng Quang (86 bpm)

Loading...